Пројекат у најави: Оснаживање организација цивилног друштва за активно учешће у преговорима о приступању Србије Европској унији у области економске политике

Пројекат у најави: Оснаживање организација цивилног друштва за активно учешће у преговорима о приступању Србије Европској унији у области економске политике

Пројекат је усмерен на пет тематских области обухваћених економским преговарачким проглављима: Поглавље 1 – Слободно кретање робе; Поглавље 8 – Политика конкуренције; Поглавље 20 – Предузетништво и индустријска политика; Поглавље 28 – Заштита потрошача и заштита здравља и Поглавље 29 – Царинска унија. Сврха пројекта је едукација, информисање и саветовање организација цивилног друштва које делују …