Одржана изборна Скупштина Друштва економиста Ниша

Изборна Скупштине Друштва економиста Ниша је одржана 24. маја 2019. године са почетком у 13,30 часова у сали за седнице Економског факултета у Нишу.

Проф. др Бобан Стојановић, председник ДЕН-а, је отворио Изборну Скупштину и поздравио присутне делегате и госте.

Предложио је Радно председништво у следећем саставу:

1.   Проф. др Владан Вучић, председавајући

2.   Проф. др Снежана Радукић

3.   Проф. др Бобан Стојановић

Скупштина је једногласно прихватила састав Радног председништва. Председавајући друштва је поздравио учеснике Скупштине у име Радног председништва и предложио следећи дневни ред који је Скупштина једногласно усвојила:

1.  Усвајање Записника са претходне Скупштине ДЕН-а ;

2.  Избори:

– Радног председништва
– Верификационе комисије
– Kандидационе комисије
– Записничара
– Оверивача записника

3.  Извештај о раду Друштва економиста Ниша за период између две изборне Скупштине;

4.  Извештај Надзорног одбора;

5.  Избор чланова Председништва и Надзорног одбора;

6.  Програм рада ДЕН-а у наредном периоду;

7.  Избор делегата за Скупштину СЕС-а

8.  Разно

 

Записник са одржане Скупштине Друштва економиста Ниша можете преузети на линку:

Записник Скупштине Друштва економиста Ниша 2019


У складу са одредбама чл. 12. и 78. Закона о удружењима (“Службени лист РС” бр. 51/09), на скупштини Друштва економиста Ниша одржаној дана 18. 05. 2017. године у Нишу, усвојен је нови Статут Удружења Друштва економиста Ниша.

Статут Удружења Друштва економиста Ниша можете преузети на линку:

Статут Удружења Друштва економиста Ниша


На основу члана 14. и 19. Статута Друштва економиста Ниша, на седници Скупштине Друштва економиста Ниша, одржаној 24. маја 2019. године, једногласно је донета је ОДЛУКА о избору органа Друштва економиста Ниша.

Изабрани органи Друштва економиста Ниша