О Ден-у

Друштво економиста Ниша је невладино непрофирабилно удружење економиста у саставу СЕС-a са мисијом унапређења економске науке и праксе.

Основи циљеви Друштво економиста Ниша су:

    • Развој и популаризација економске науке и струке
    • Унапредјење квалитета корпоративног и јавног управљања
    • Унапређење привредног система, регулативе и економске политике
    • Побољшавање конкурентности
  • Афирмација етичког понашања у економском одлучивању

Сагласно Статуту и програмској опредељености, делатност ДЕН-а се одвијала кроз:

НАУЧНО-СТРУЧНУ АКТИВНОСТ

ДЕН је у протеклом периду настојао да на скуповима економиста разматра најактуелније теме из текућег економског живота. У целом периду је настављена традиција одржавања Нишког саветовања економиста као најзначајнијег регионалног саветовања овог типа.

НИШКА САВЕТОВАЊА ЕКОНОМИСТА 2004-2015.

ПУБЛИЦИСТИЧКУ АКТИВНОСТ

У оквиру публицистичке активности, Društvo ekonomista nisa је, као суиздавач, наставио издавање часописа Економика са најдужом традицијом на овим просторима.