Пројекти

Društvo ekonomista Niša

Друштво економиста Ниша је реализатор различитих пројеката. У табели можете видети листу реализованих пројеката у претходном периоду.

ЛИСТА ПРОЈЕКАТА ДРУШТВА ЕКОНОМИСТА НИША

 

Пројекат Кратак опис пројектa Организација-партнер
1. „Мишљења пословне заједнице“ (БАС анкета) Основни циљ израде „Мишљење пословне заједнице“ (БАС анкете) јесте истраживање јавног мњења у погледу постојећег стања, жеља, потреба пословне заједнице и проблема са којима се сусрећу, као и уочавање и утврђивање механизма за отклањање недостатака у сарадњи између локалне самоуправе и локалне пословне заједнице, а све у циљу стварања развојне политике за мала и средња предузећа.Крајњи производ овог пројекта društvo ekonomista Niša треба да буде подршка унапређењу конкурентности малих и средњих предузећа кроз побољшање локалног пословног окружења у виду израде „Мишљење пословне заједнице“ (БАС анкета) за текућу 2011. годину, која ће презентовати тренутне ставове пословне заједнице, као и резултат анализе БАС анкете и комапративна анализа БАС анкете из 2009. године са БАС анкетом из 2011. године.

Методологија израде Анкете треба да се базира на репрезентативном узорку од 100 одабраних фирми из Ниша, које се разликују по величини, власничкој структури, делатности, географском подручју итд. Потребно је добити позитиван одзив анкетираних са минимумом од 70% учесника у Анкети. Такође, потребно је да 80% фирми буде директно анкетирано од стране анкетара, док је осталих 20% могуће извршити путем маил – а.

На следећем линку можете погледати анкету о ставовима пословне заједнице и резултате из предходних година.

Локални економски развој на Балкану (Ледиб) програм Краљевине Данске
2. Active consumers IPA, Cross-border cooperation
3. Consumer Bridge Прекогранична сарадња Србије и Бугарске је важна јер доприноси друштвено-економском, трговинском и институционалном развоју пограничних подручја ових земаља. Посебно је важно учинити доступним податке становницима пограничних подручја о повољностима куповине конкретних производа и услуга. На тај начин се истовремено омогућује остваривање права потрошача на обавештеност, ефикасно управљање дохотком и поспешује прекогранична размена. Основа за информисање је континуирано праћење кретања цена производа који представљају најчешћи предмет увоза од стране физичких лица, као и укупних трошкова њихове набавке у већим градовима у приграничном подручју, укључујући Ниш и Софију.(Društvo ekonomista Niša)Становници пограничних подручја имају могућност да бирају земљу у којој ће куповати производе и плаћати услуге неопходне за задовољавање својих потреба. У потрази за повољнијом куповином свакодневно се врше миграције и прелази се и више десетина километара. Сви трошкови који прате ту куповину морају се укључити у анализу, како би се створила што јаснија слика о разлозима због којих се становништво југоисточне Србије и западне Бугарске одлучује на куповину у другој земљи. IPA Found, cross border cooperation
4. Јачање капацитета и активности Канцеларије за дијаспору са фокусом на економски развој Града Ниша Предвиђа се израда алумни базе података удружења студената са подручја Града Ниша која ће служити као основ за комуникацију и међусобну размену информација уопште (ради промоције свих активности из делокруга Канцеларије за дијаспору) идентификације реципијената и достављања инфрормација (за почетак) о инвестиционим потенцијалима Града.Неопходно је израдити формулар који би био основа за формирање базе података, сакупити и систематизовати све податке и унети у базу. База података би се континуирано ажурирала и постојала би у електронском и штампаном облику након завршетка пројекта.
Предвиђа се израда базе података извозника из Ниша и околине.Неопходно је израдити формулар који би био основа за формирање базе података, сакупити и систематизовати све податке и унети у базу. База података би се континуирано ажурирала и постојала би у електронском и штампаном облику након завршетка пројекта.
Након тога би се контактирали одређени појединци из базе алумнија и послала би им се база података извозника из Ниша и околине и прегледа инвестиционих могућности Града Ниша.Друге пројектне активности подразумевају следеће:- опремање Канцеларије за сарадњу са дијаспором Града Ниша одређеном опремом;- израда организационог модела, средњерочног плана рада;- израда wеб сајта, дизајн, хостовање, писање и уношење садржаја; (Društvo ekonomista Niša)

– припрема прегледа инвестиционих могућности Града Ниша;

– израда рол апа Канцеларије за сарадњу са дијаспором Града Ниша;

– организовање конференције за новинаре ради промоције резултата пројекта и планираних активности Канцеларије за сарадњу са дијаспором Града Ниша.

Влада републике Србије, Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, Васе Чарапића 20, Београд
5.Оснаживање организација цивилног друштва за активно учешће у преговорима о приступању Србије Европској унији у области економске политике  

Пројекат реализује Друштво економиста Ниша у периоду од 18.11.2019. до 18.7.2020. године. У овиру пројекта се организује едукација из тзв. ”економских” поглавља у преговорима о приступању Србије Европској унији (преговарачка поглавља 1, 8, 20, 28 и 29). Организује се и наградни конкурс за новинаре који објаве најбољи прилог о економским аспектима прикључења Србије Европској унији.

Спровођење Пројекта представља део шеме додељивања финансијских средстава у оквиру пројекта “Припреми се за учешће – Јачање капацитета организација цивилног друштва за активно учешће у преговорима о приступању ЕУ кроз одабране радне групе Националног конвента о ЕУ” (Припреми се за учешће), који финансира Делегација Европске уније у Србији.

Пројекат Припреми се за учешће имплементира Центар за европске политике – ЦЕП, у својству водећег партнера на пројекту, са партнерским организацијама: Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) и Центар савремене политике (ЦСП).’