Председништво

Društvo ekonomista Niša

На основу члана 14. и 19. Статута Друштва економиста Ниша, на седници Скупштине Друштва економиста Ниша, одржаној 1.04.2011. године, једногласно је донета одлука о избору председника, чланова председништва, извршног одбора и надзорног одбора Друштва економиста Ниша.

Председник ДЕН-а:

Проф. др Бобан Стојановић

Чланови председништва:

Проф. др Зоран Аранђеловић
Проф. др Љиљана Станковић
Проф. др Живорад Глигоријевић
Проф.др Љубица Николић
Проф. др Срђан Маринковић
Проф др Винко Лепојевић
Доц. др Дејан Спасић
Доц. др Игор Младеновић
Братислав Голубовић
Бобан Матић
Душица Митић
Стојан Пешић
Ивана Ранђеловић-Ђорђевић
Гордана Михајловић
Милован Коцић
Ивана Матовић-Маринковић
Боривоје Милошевић


Бранко Ранђеловић
Славиша Ђорђевић
Јадранка Стевановић
Зоран Албијанић
Зоран Митић
Драган Карличић
Данијела Кнежевић

Извршни одбор:

Проф. др Бобан Стојановић
Проф. др Љиљана Станковић
Бобан Матић
Братислав Голубовић
Милован Коцић
Ивана Ранћеловић-Ђорћевић

Надзорни одбор:

Блаженка Миљуш-Јовановић, председник
Проф. др Слободан Цветановић
Бобан Стојановић