Председништво

Društvo ekonomista Niša

На основу члана 14. и 19. Статута Друштва економиста Ниша, на седници Скупштине Друштва економиста Ниша, одржаној 24.05.2019. године,  једногласно је донета одлука о избору председника, чланова председништва, извршног одбора и надзорног одбора Друштва економиста Ниша.

Председник ДЕН-а:

Проф. др Бобан Стојановић

Чланови председништва:

1. Проф. др Бобан Стојановић, председник ДЕН
2. Бобан Матић, потпредседник
3. Проф. др Љиљана Станковић
4. Проф. др Срђан Маринковић
5. Проф. др Винко Лепојевић
6. Зоран Албијанић
7. Братислав Голубовић
8. Милош Поповић
9. Др Владан Вучић
10. Проф. др Игор Младеновић
11. Милован Коцић
12. Данијела Спасовић
13. Михајло Здравковић
14. Милан Ранђеловић
15. Славиша Ђорђевић
16. Јадранка Стевановић

17. Миливоје Јовановић
18. Зоран Митић
19. Гордана Михајловић
20. Данијела Кнежевић
21. Зорана Костић

Извршни одбор:

Проф. др Бобан Стојановић,
проф. Др Милан Ранђеловић,
Бобан Матић,
Братислав Голубовић,
Милован Коцић,
доц. др Владан Вучић,
др Зорана Костић

Надзорни одбор:

Блаженка Миљуш-Јовановић, председник,
проф. др Слободан Цветановић,
Бобан Стојановић,
СЦ Чаир