Пројекат у најави: Оснаживање организација цивилног друштва за активно учешће у преговорима о приступању Србије Европској унији у области економске политике

Пројекат је усмерен на пет тематских области обухваћених економским преговарачким проглављима: Поглавље 1 – Слободно кретање робе; Поглавље 8 – Политика конкуренције; Поглавље 20 – Предузетништво и индустријска политика; Поглавље 28 – Заштита потрошача и заштита здравља и Поглавље 29 – Царинска унија. Сврха пројекта је едукација, информисање и саветовање организација цивилног друштва које делују у Нишавском управном округу, локалних медија и регионалних инситуција о одабраним економским поглављима и мотивисање новинара и организација цивилног друштва за активно укључивање у рад Националног конвента о Европској уњии.

Трајање пројекта: Пројекат траје осам месеци (18.11.2019 – 18.7.2020.)

Спровођење Пројекта представља део шеме додељивања финансијских средстава у оквиру пројекта “Припреми се за учешће – Јачање капацитета организација цивилног друштва за активно учешће у преговорима о приступању ЕУ кроз одабране радне групе Националног конвента о ЕУ” (Припреми се за учешће), који финансира Делегација Европске уније у Србији.

Пројекат Припреми се за учешће имплементира Центар за европске политике – ЦЕП, у својству водећег партнера на пројекту, са партнерским организацијама:

Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) и Центар савремене политике (ЦСП).

Циљеви пројекта: Општи циљ пројекта је јачање капацитета организација цивилног друштва за активно учешће у преговорима о приступању Србије Европској унији кроз механизам радних група Националног конвента о Европској унији.
Специфични циљеви пројекта су:

  • Едукација, информисање и саветовање организација цивилног друштва, медија и представника институција о процесу приступања Европској унији у изабраним економским поглављима и о интересима и питањима од значаја за учешће цивилног друштва у процесу преговора о приступању Европској унији и у радним групама Националног конвента о Европској унији
  • Израда водича за организације цивилног друштва за учешће у преговорима о приступању Европској унији у изабраним економским поглављима.

Циљне групе: Циљне групе пројекта су организације цивилног друштва које се баве економском политиком и заштитом потрошача, професионална и омладинска удружења, локални и национални медији који имају своја представништва у Нишавском управном округу, и релевантне градске и регионалне државне институције у области привреде.

Географски обухват пројекта: Пројекат се реализује на територији Нишавског управног округа и покрива Град Ниш и општине Алексинац, Дољевац, Мерошину, Ражањ, Гаџин Хан и Сврљиг, као и градске општине Медијана, Пантелеј, Црвени Крст, Палилула и Нишка бања.

Главне пројектне активности и резултати:

1. Едукација и саветовање организација цивилног друштва, регионалних институција и представника медија кроз одржавање тематских радионица и информисање цивилног друштва о могућностима за активно укључивање у радне групе Националног конвента о Европској унији;

2. Континуирана комуникација са медијима и широм јавности о значају преговора о приступању Србије Европској унији кроз гостовања на тв емисијама и саопштења за јавност;

3. Наградни конкурс за новинаре на тему економских користи од приступања Европској унији, питања од значаја за цивилно друштво и одабрана преговарачка поглавља;

4. Израда и дељење промо материјала ради подизања свести цивилног сектора, медија и институција о процесу приступања Европској унији;

5. Израда водича о процесу приступања Европкој унији и давање одговора у водичу на питања од значаја за учешће цивилног сектора у процесу преговора о приступању Европској унији.

Главни резултат пројекта су оснажене организације цивилног друштва за укључивање у процес преговора о приступању Србије Европској унији, успостављена делотворна комуникација са локалним медијима и бољи степен информисаности регионалних институција о потребама цивилног друштва у процесу преговора о приступању.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *