Редовна годишња скупштина Друштва економиста Ниша, 16. мај 2016. у 13 сати

Редовна годишња скупштина Друштва економиста Ниша, 16. мај 2016. у 13 сати

ЧЛАНОВИМА СКУПШТИНЕ ДРУШТВА ЕКОНОМИСТА НИША Поштовани, На основу члана 17 Статута Друштва економиста Ниша (ДЕН), Председништво ДЕН-а је донело одлуку о сазивању редовне годишње Скупштине са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са претходне Скупштине ДЕН-а (у прилогу); 2. Избори: – Радног председништва – Записничара – Оверивача записника 3. Извештај о раду Друштва економиста Ниша …