Редовна годишња скупштина Друштва економиста Ниша, 16. мај 2016. у 13 сати

redovna-skupstina-dena

ЧЛАНОВИМА СКУПШТИНЕ ДРУШТВА ЕКОНОМИСТА НИША

Поштовани,

На основу члана 17 Статута Друштва економиста Ниша (ДЕН), Председништво ДЕН-а је донело одлуку о сазивању редовне годишње Скупштине са следећим
Дневним редом:

1. Усвајање записника са претходне Скупштине ДЕН-а (у прилогу);
2. Избори:
– Радног председништва
– Записничара
– Оверивача записника
3. Извештај о раду Друштва економиста Ниша за период између две Скупштине;
4. Припрема Нишког саветовања економиста 3. јун 2016 (програм у прилогу).
5. Извештај Надзорног одбора;
6. Усвајање Финансијских извештаја за 2015. год.(у прилогу)
7. Програм рада ДЕН-а у наредном периоду;
8. Разно.

Скупштина ће се одржати у понедељак 16. маја 2016. године са почетком у 13,00 часова у сали за седнице Економског факултета.
Позивам Вас да присуствујете Скупштини.

С поштовањем,

Савез економста Србије
Друштво економиста Ниша
Председник
Проф. др Бобан Стојановић