Позив за годишњу скупштину Друштва економиста Ниша

Позив за годишњу скупштину Друштва економиста Ниша

Поштовани, На основу члана 18 Статута Друштва економиста Ниша (ДЕН), Председништво ДЕН-а је донело одлуку о сазивању Изборне Скупштине ДЕН-а са следећим Дневним редом: 1. Усвајање Записника са претходне Скупштине ДЕН-а ; 2. Избори: – Радног председништва – Верификационе комисије – Kандидационе комисије – Записничара – Оверивача записника 3. Извештај о раду Друштва економиста Ниша …

Одржана XLV Скупштина Савеза економиста Србије

Одржана XLV Скупштина Савеза економиста Србије

У уторак 16. априла 2019. одржана је Изборна скупштина Савеза економиста Србије (СЕС). За председника СЕС-а поново је изабран Александар Влаховић, a за председника Скупштине проф. Коста Јосифидис. Такође, изабрани су нови чланови Председништва и Надзорног одбора СЕС-а. Сагласно Статуту и програмској оријентацији делатност СЕС-а ће се у наредном периоду одвијати кроз унапређење и подизање …