Позив за редовну годишњу Скупштину ДЕН-а 18. maj 2017.

Позив за редовну годишњу Скупштину ДЕН-а 18. maj 2017.

Поштовани, На основу члана 17 Статута Друштва економиста Ниша (ДЕН), Председништво ДЕН-а је донело одлуку о сазивању редовне годишње Скупштине са следећим Дневним редом 1. Усвајање записника са претходне Скупштине ДЕН-а (у прилогу); 2. Избори: – Радног председништва – Записничара – Оверивача записника 3. Извештај о раду Друштва економиста Ниша за период између две Скупштине; …