Редовна годишња Скупштина Друштва економиста Ниша

Поштовани делегати Скупштине Друштва економиста Ниша,

У циљу спречавања ширења корона вируса Извршни одбор Друштва економиста Ниша је, на препоруку и по узору на Савез економиста Србије, одлучо да редовну годишњу Скупштину сазовемо у писаном/електронском облику за уторак 16. јуна 2020. године. са следећим:

Дневним редом:

1. Усвајање Записника са претходне Скупштине ДЕН-а;

2. Извештај о раду Друштва економиста Ниша у 2019. години

3. Извештај Надзорног одбора

4. Усвајање финансијских извештаја за 2019. годину

5. Програм рада ДЕН-а у 2020. години;

6. Разно.

У прилогу Вам достављамо пратећи материјал по тачкама дневног реда, на основу којег можете да се изјасните са САГЛАСАН или НИСАМ САГЛАСАН електронским путем са сајта ДЕН-а: https://den.org.rs/kontakt  у пољу ваша порука или на мејл:  dr.boban.stojanovic@gmail.com

Након Вашег изјашњавања доставићемо председнику Скупштине одлуке на потпис.

Прилози:

Записник са Скупштине 24.5.2019 (тачка 1)
Извештај о активностима ДЕН-а у 2019. год. (тачка 2)
Извештај Надзорног одбора ДЕН-а (тачка 3)
Биланс стања
Биланс успеха
Одлука АПР о прихватању финансијских извештаја (тачка 4)
Програм рада у 2020. години (тачка 5)

Подсећам Вас на обавезу плаћања чланарине која за годину износи 1000,00 динара, за студенте 500,оо динара. Уплату извршити на текући рачун ДЕН-а 325-9500800002827-07 ОТП банка.

 

U Nišu, 09. jun. 2020.
Društvo ekonomista Niša

Predsednik
Prof. dr Boban Stojanović