Одржана изборна скупштина Друштва економиста Ниша 2015.

З А П И С Н И К

 

Записник са 23. изборне Скупштине Друштва економиста Ниша која је одржана 22. децембра 2015. године са почетком у 13,00 часова у сали за седнице Економског факултета у Нишу.

Проф. Др Бобан Стојановић, председник ДЕН-а је отворио Изборну Скупштину и поздравио присутне делегате и госте. Предложио је Радно председништво у следећем саставу:

1. Проф.др Љиљана Станковић, председавајућа
2. Проф.др Марија Џунић
3. Проф.др Зорана Аранђеловић

Скупштина је једногласно прихватила састав Радног председништва.

Председавајући проф. Љиљана Станковић је поздравила учеснике Скупштине у име Радног председништва и предложила следећи дневни ред који је Скупштина једногласно усвојила:

Дневним редом:

1. Усвајање Записника са претходне Скупштине ДЕН-а ;

2. Избори:
Радног председништва
Верификационе комисије
Кандидационе комисије
Записничара
Оверивача записника

3. Извештај о раду Друштва економиста Ниша за период између две изборне Скупштине;

4. Извештај Надзорног одбора

8. Избор чланова Председништва и Надзорног одбора;
9. Програм рада ДЕН-а у наредном периоду;
10. Избор делегата за Скупштину СЕС-а
11. Разно.


1. Скупштина је једногласно усвојила записник са 22. изборне Скупштине Друштва економиста Ниша која је одржана 1.4.2011 године.

2. Председавајућа проф. Љиљана Станковић је предложила саставе Радних тела, и то:

 Кандидациона комисија:

-Зоран Аранђеловић
-Милош Поповић
-Владан Вучић

 Верификациона комисија:
-Бобан Матић
-Зоран Митић

Записничар:
-Зорана Костић
-Оверивачи записника
-Владимир Радивојевић
-Стојан Пешић

Скупштина је једногласно усвојила саставе радних тела.

Извештајем верификационе комисије утврђено је да Скупштини присуствује 30 делегата, што значи да Скупштина може пуноважно да ради и доноси одлуке.

3. Председник Друштва економиста, проф. др Бобан Стојановић је упознао чланове скупштине о раду Друштва између две изборне Скупштине о научно-стручним и пројектним активностима које је су реализоване у периоду од 2011. до 2015. године. То је најактивнији период Друштва у последњих неколико година током којег су организована традиционална нишка саветовања економиста, округли столови и успостављена сарања са другим орагнизацијама. Скупштина је једногласно усвојила извештај о раду ДЕН-а.

4. Председавајућа Надзорног одбора Блаженка Миљуш-Јовановић је представила извештај Надзорног одбора о финансијском пословању Друштва економиста Ниша у периоду 2011 – 2015. Скупштина је једногласно усвојила извештај надзорног одбору.

5. Проф. др Зоран Аранђеловић је у име кандидационе комисије предложио Скупштини чланове Председништва, Извршног и Надзорног одбора Друштва економиста Ниша у следећем саставу:

Чланови председништва:

1. Проф. др Бобан Стојановић
2. Проф. др Љиљана Станковић
3. Проф. др Зоран Аранђеловић
4. Проф. др Живорад Глигоријевић
5. Бобан Матић
6. Проф. др Срђан Маринковић
7. Проф. др Винко Лепојевић
8. Зоран Албијанић
9. Александар Поповић
10. Братислав Голубовић
11. Милош Поповић
12. Душица Митић
13. Стојан Пешић
14. Проф. др Игор Младеновић
15. Дејана Стевановић-Костић
16. Милован Коцић
17. Ивана Маринковић Матовић
18. Михајло Здравковић
19. Милан Ранђеловић
20. Славиша Ђорђевић
21. Јадранка Стевановић
22. Миливоје Јовановић
23. Зоран Митић
24. Гордана Михајловић
25. Данијела Кнежевић

Извршни одбор:

1. Проф. др Бобан Стојановић
2. Проф. др Љиљана Станковић
3. Бобан Матић
4. Братислав Голубовић
5. Дејана Стевановић-Костић
6. Милован Коцић

Надзорни одбор:

1. Блаженка Миљуш-Јовановић, председник
2. Проф. др Слободан Цветановић
3. Бобан Стојановић, СЦ Чаир

Скупштина је једногласно усвојила предложени састав Председништва. За председника ДЕН-а је једногласно изабран проф. др Бобан Стојановић. Једногласном одлуком су изабрани предложени чланови Надзорног одбора.

6. Председник Друштва економиста Ниша, проф. Бобан Стојановић, образложио је програм рада ДЕН-а за наредни период. Након дискусије проф. др Љиљане Станковић, Скупштина је једногласно прихватила програм рада ДЕН-а.

7. Скупштина је одлучила да делегати за изборну скупштину СЕС-а буду:

1. Проф. др Бобан Стојановић
2. Проф. др Љиљана Станковић
3. Братислав Голубовић
4. Проф. др Зоран Аранђеловић
5. Милован Коцић
6. Бобан Матић

Скупштина је једногласно одлучила да Заступник Друштва економиста Ниша буде председник, проф. др Бобан Стојановић.

8.Предлози:

– Коцић (Јумис): Треба појачати везу с градом, предлог да председник Друштва буде укључен у рад Клуба привредника града који је недавно формиран у граду.

– Проф. Станковић: предложено је да се изместе СЕС и да се најмање једна актвност у виду трибине или округлог стола организује у Нишу са темом која би била интересантна за стручну јавност.

– Миловоје Јовановић (Енека): Јачање институционалне сарадње у години предузетништва у циљу стимулисања развоја малог и средњег бизниса.

– Књиговођа: Предлог да се у фебруару 2016. године одржи Скупштна на којој ће се усвојити нови финансијски извештаји и предложити износ чланарине.

– Аранђеловић: Да се направи школа Друштва економиста.

– Јовановић: Веће укључивање ДЕН у пројектне активности (Управљање градом као системом) које би финансирао град Ниш.

Скупштина је завршила са радом у 14,30 часова.


 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *